فولاد های آلیاژی پیشرو آلیاژ پارس

فولاد های آلیاژی پیشرو آلیاژ پارس با سال ها تجربه فروش فولادهای آلیاژی، انواع استیل و آهن آلات صنعتی و ساختمانی فعالیت حرفه ای خود را در زمینه فروش فولاد های آلیاژی, میلگرد آلیاژی, فولاد ابزار, ورق آلیاژی, تسمه آلیاژی, فولاد آلیاژی تندبر خشكه هوايی, فولاد آلیاژی قابل عمليات حرارتی ساختمانی, تسمه فنر بسته بندی, فولاد های آلیاژی گرمكار, آهن آلات قابل عمليات حرارتی ساختمانی, فولاد های زنگ نزن, فولاد ابزاری سردكار, فولاد آلیاژی تندبر خشكه هوايی HSS , قیمت استیل قالب پلاستيک, فولاد آلیاژی نسوز و آهن آلات ساختمانی در سال 1384 آغاز نموده است.

میلگرد آلیاژی | فولاد ابزار | ورق آلیاژی | تسمه آلیاژی

با ربع قــرن تجربه در زمینه صنعت فولاد های آلیاژی, فولاد سمانتاسيون, فولاد CK45 , فولاد آلیاژی فنر, فولاد قابل عمليات حرارتی, فولاد ابزاری سردكار, استیل آلیاژی گرمكار, فولاد ابزار, استیل ابزار تندبر خشكه هوايی HSS , فولاد ابزار سردکار 1.2379 SPK-NL , فروش میلگرد آلیاژی, قیمت استیل ارزان, میلگرد آلیاژی Mo40 , قیمت میلگرد فولادی VCN150 , میلگرد فولاد آموتیت 1.2510 , آهن آلات قابل عمليات حرارتی ساختمانی, میلگرد فولاد SPK 1.2080 , تسمه آلیاژی, استیل ابزار گرمكار, تسمه آلیاژی Mo40 , تسمه VCN150 , تسمه فنری CK75 , ورق استیل, ورق آلیاژی ST52 , ورق ST44 , ابزاری سردكار, ورق A283 , ورق A516 , فولاد تندبر خشكه هوايی, فولاد تندبر خشكه هوايی HSS , فولاد قابل عمليات حرارتی ساختمانی, ابزار تندبر خشكه هوايی HSS , استیل ابزار گرمكار, قیمت تسمه فنر بسته بندی, فولاد های آلیاژی گرمكار, آهن آلات قابل عمليات حرارتی ساختمانی, فولاد آلیاژی ابزاری سردكار, استیل زنگ نزن, فولاد آلیاژی ابزاری سردكار, استیل ضد زنگ قالب پلاستيک, ابزار تندبر خشكه هوايی HSS , استیل نسوز, ورق آلیاژی A516 , فروش ورق فولاد ST44 , میلگرد CK22 , تسمه SPK 1/2080 , میلگرد SPK 1/2080 , آهن آلات قابل عمليات حرارتی ساختمانی, ابزار تندبر خشكه هوايی HSS , میلگرد آلیاژی SPK 1/2436 , استیل ابزار گرمكار, میلگرد SPK,NL معادل 1/2379 , میلگرد فولاد آموتیت 1/2510 , فولاد بلبرينگ 1/3505 , استیل بلبرينگ 100CR6 , قیمت فولاد ابزاری سردكار, فولاد آلیاژی بلبرينگ 100CR6 , تسمه فنری CK75 , فروش ورق استیل زنگ نزن, قیمت میلگرد فنر 1/8159 , تسمه MO40 , تسمه فولاد حرارتی CK45 , ابزاری سردكار, فولاد VCN150 , میلگرد CK45 , آهن آلات قابل عمليات حرارتی ساختمانی, میلگرد MO40 معادل 1/7225 , فولاد آلیاژی قالب پلاستیک 1/2312, فولاد آلیاژی قالب پلاستیک 718, تسمه گرمکار 1/2344 , فولاد آلیاژی گرمكار 1/2344 , ابزار تندبر خشكه هوايی HSS , فولاد آلیاژی گرمكار 1/2714 , انواع تسمه فولاد آلیاژ نسوز, استیل ابزار گرمكار, ابزاری سردكار, تسمه فولاد آلیاژی زنگ نزن 304 , استیل زنگ نزن 420 , استیل زنگ نزن 304 , استیل زنگ نزن 316 , ورق فولاد آلیاژی زنگ نزن 304 , ورق استیل و آهن آلات ساختمانی قابل عمليات حرارتی از بزرگترین و معتبرترین مراکز توزیع فولاد و آهن آلات صنعتی و ساختمانی در ایران هستیم.

مرکز پخش فولاد های آلیاژی

آهن آلات قابل عمليات حرارتی ساختمانی

فولاد آلیاژی | فولاد ابزار گرمكار | ابزاری سردكار

استیل نسوز زنگ نزن | تسمه فنر بسته بندی | قالب پلاستيک | فولاد ابزار تندبر خشكه هوايی HSS

خدمات ما شامل عرضه انواع فولاد های آلیاژی, فولاد آلیاژی CK45 , فولاد آلیاژی سمانتاسيون, فولاد آلیاژی فنر, فولاد قابل عمليات حرارتی, فولاد ابزاری سردكار, استیل آلیاژی گرمكار, فولاد ابزار, استیل ابزار تندبر خشكه هوايی HSS , فولاد ابزار سردکار 1.2379 SPK-NL , فروش میلگرد آلیاژی, قیمت استیل ارزان, میلگرد آلیاژی Mo40 , قیمت میلگرد فولادی VCN150 , میلگرد فولاد آموتیت 1.2510 , آهن آلات قابل عمليات حرارتی ساختمانی, میلگرد فولاد SPK 1.2080 , تسمه آلیاژی, استیل ابزار گرمكار, تسمه آلیاژی Mo40 , تسمه VCN150 , تسمه فنری CK75 , ورق استیل, ورق آلیاژی ST52 , ورق ST44 , ابزاری سردكار, ورق A283 , ورق A516 , فولاد تندبر خشكه هوايی, فولاد تندبر خشكه هوايی HSS , فولاد قابل عمليات حرارتی ساختمانی, ابزار تندبر خشكه هوايی HSS , استیل ابزار گرمكار, قیمت تسمه فنر بسته بندی, فولاد های آلیاژی گرمكار, آهن آلات قابل عمليات حرارتی ساختمانی, فولاد آلیاژی ابزاری سردكار, استیل زنگ نزن, فولاد آلیاژی ابزاری سردكار, استیل ضد زنگ قالب پلاستيک, ابزار تندبر خشكه هوايی HSS , استیل نسوز, ورق آلیاژی A516 , فروش ورق فولاد ST44 , میلگرد CK22 , تسمه SPK 1/2080 , میلگرد SPK 1/2080 , آهن آلات قابل عمليات حرارتی ساختمانی, ابزار تندبر خشكه هوايی HSS , میلگرد آلیاژی SPK 1/2436 , استیل ابزار گرمكار, میلگرد SPK,NL معادل 1/2379 , میلگرد فولاد آموتیت 1/2510 , فولاد بلبرينگ 1/3505 , استیل بلبرينگ 100CR6 , قیمت فولاد ابزاری سردكار, فولاد آلیاژی بلبرينگ 100CR6 , تسمه فنری CK75 , فروش ورق استیل زنگ نزن, قیمت میلگرد فنر 1/8159 , تسمه MO40 , تسمه فولاد حرارتی CK45 , ابزاری سردكار, فولاد VCN150 , میلگرد CK45 , آهن آلات قابل عمليات حرارتی ساختمانی, میلگرد MO40 معادل 1/7225 , فولاد آلیاژی قالب پلاستیک 1/2312, فولاد آلیاژی قالب پلاستیک 718, تسمه گرمکار 1/2344 , فولاد آلیاژی گرمكار 1/2344 , ابزار تندبر خشكه هوايی HSS , فولاد آلیاژی گرمكار 1/2714 , انواع تسمه فولاد آلیاژ نسوز, استیل ابزار گرمكار, ابزاری سردكار, تسمه فولاد آلیاژی زنگ نزن 304 , استیل زنگ نزن 420 , استیل زنگ نزن 304 , استیل زنگ نزن 316 , ورق فولاد آلیاژی زنگ نزن 304 , ورق استیل و آهن آلات ساختمانی قابل عمليات حرارتی می باشد.

20 سال تجربه

بهترین کارشناسان صنعت

تحویل و ارسال سریع بار

فروش و گارانتی مطمئن