میلگرد فولاد آموتیت 1.2510

میلگرد فولاد آموتیت 1.2510

میلگرد فولاد آموتیت 1.2510 میلگرد فولاد آموتیت 1.2510،  نوعی فولاد ابزار سردکار است. میلگرد فولاد آموتیت 1.2510، یکی از فولادهای ابزار سردکار، روغن سخت کننده است.  قیمت مقرون به صرفه ای دارد و حاوی مقادیر کمی منگنز، تنگستن و کروم است.  سخت شدن با کوئنچ روغن باعث می شود، ترک خوردگی را به حداقل برساند.…

ادامه مطلب