فولاد آلياژی قابل عمليات حرارتی

فولاد آلياژی قابل عمليات حرارتی

فولاد آلياژی قابل عمليات حرارتی عملیات حرارتی فلزات، شامل افزایش دمای یک آلیاژ، اغلب از طریق یک پروفیل حرارتی تجویز شده، تا دمای تعریف شده، است. فولاد آلياژی کربن دار، حاوی درصد کربن بین 0.25-0.60 درصد وزنی هستند. فولاد آلیاژی، برای بهبود خواص مکانیکی خود، با آستنیته کردن، خاموش کردن و سپس تلطیف حرارتی، قابل…

ادامه مطلب