میلگرد آلیاژی Mo40

میلگرد آلیاژی Mo40

میلگرد آلیاژی Mo40 میلگرد آلیاژی Mo40 ، فولاد سازه ای است و بسیار قوی و سخت می باشد. میلگرد آلیاژی Mo40 ، می تواند به خواص فلزی بسیار خوبی در کل سطح مقطع دست یابد. به عنوان مثال، حداکثر قطر در هنگام کوئنچ در روغن 70 میلی متر و در هنگام کوئنچ در آب 50…

ادامه مطلب