فولاد آلياژی فنر

فولاد آلياژی فنر

فولاد آلياژی فنر مجموعه ما، تامین کننده فولاد آلياژی فنر برای کاربردها و صنایع مختلف تولید است. فولاد آلياژی فنر، بسیار مقرون به صرفه است و رایج ترین نوع فولاد فنری است. اینها در طبقه بندی مواد سخت و روغنی، قرار دارند. انواع  گریدهای فولاد آلياژی فنر عبارتند از: ASTM A227 ASTM A228 ASTM A229…

ادامه مطلب