میلگرد آلیاژی

میلگرد آلیاژی

میلگرد آلیاژی میلگرد آلیاژی، اغلب از فولاد ساخته می شود و برای تقویت بتن و افزایش مقاومت کششی مواد استفاده می شود. میلگرد آلیاژی، به طور گسترده در ساختمان سازی، پل، جاده و سایر ساخت و سازهای مهندسی عمران، استفاده می شود.  از بزرگراه، راه آهن، پل، تونل، کنترل سیل، سد و سایر تأسیسات عمومی گرفته…

ادامه مطلب